,,Energetyczna pomoc” z Zachodu

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii to jeden z wymogów pakietu klimatycznego
Autor zdjęcia: davidwilson1949

Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii to jeden z wymogów pakietu klimatycznego. Każdy kraj zobowiązał się w nim do osiągnięcia określonych warunków. Polska jako państwo rozwijające się, stoi przed dużym wyzwaniem. Oczekiwania wobec nas są duże. Wsparciem przy osiągnięciu celów, mogą okazać się liczne dotacje.

System zmienny

Obecnie oferowane dotacje dla firm i szybka ścieżka (http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/ ), należy dokładnie przeanalizować. Oprócz znanych zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia energii), dostępne stały się również tzw. aukcje. W zależności od naszej działalności, korzystne okaże się skorzystanie z konkretnej formy pomocy. Warto przyglądać się również unijnym udogodnieniom dla przedsiębiorców.

Prawo w Polsce odnośnie OZE, zmienia się bardzo dynamicznie. Wiele mówiło się ostatnio na przykład o wiatrakach. Branża ta została dzięki nowelizacji ustawy zdegradowana do poziomu instalacji fotowoltaicznych. Energetyka wiatrowa ma się w naszym środowisku rozwijać nadal, jednak głównie na morzu.

Drobni przedsiębiorcy powinni na bieżąco śledzić przepisy. Instalacje na biomasę a także nowoczesne przetwórcze koncepcje pozwalają na zasięgnięcie wymiernych korzyści. Znajomość przepisów znacząco ułatwia tworzenie przyszłego biznesplanu.

Wsparcie dla ,,zielonej” energii

Odnawialne Źródła Energii wspiera się głównie na Zachodzie. System polskich dotacji, w ostatnich latach uległ znaczącym zmianom. Drobni przedsiębiorcy, winni więc zwracać uwagę na dostępne europejskie środki. Kampanie unijne stale nagradzają osoby zainteresowane rozwojem OZE.

Zmiana energetyki zazwyczaj rozpoczyna się na szczeblu lokalnym. Z tego względu, to właśnie tutaj znajdziemy liczne formy wsparcie. Małe elektrownie, nie imponują możliwościami a także wytwarzaną mocą. Ich duża ilość potrafi jednak korzystnie wpłynąć na cały system elektroenergetyczny.